רובע ז'- קטע מערבי

תוכנית 3/ 03/ 109/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע ז'- קטע מערבי
מספר: 3/ 03/ 109/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור לבנייני ציבור
ושטח מסחרי ע"י שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודרובע ז
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ במ/ 115רובע ז'שינוי
תוכנית3/ במ/ 93רובע ז'שינוי
תוכנית3/ במ/ 120רובע ז'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/02/2006
קבלת תכנית08/07/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006