רובע חצרים-פלח 2

תוכנית 5/ במ/ 130/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: רובע חצרים-פלח 2
מספר: 5/ במ/ 130/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ביעודי קרקע וקוי בנין , חלוקת מגרש מס' 202
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
רובע חצרים- פלח 2
חלקי גושים : 38060 , 38066.
מגרשים: 203, 202

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38006חלק205-206, 221
38066חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/1995תאריך פרסום: 19/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4277. עמוד: 1620. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים02/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 02/01/1995.
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1994תאריך פרסום: 30/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4257. עמוד: 514. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 26/10/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/10/1994
החלטה בדיון בהפקדה14/08/1994
קבלת תכנית12/01/1994