רובע טז' - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רובע טז' - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים וקביעת זכויות, הוראות ומגבות בניה- רובע ט"ז

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2005
קבלת תכנית28/11/2000