רובע מגורים מיוחד באילת 260 יח"ד

תוכנית 2/ 03/ 129/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע מגורים מיוחד באילת 260 יח"ד
מספר: 2/ 03/ 129/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פיתוח השטח הכלול בתשריט לצרכי מגורים עם שטחים למוסדות, למסחר, לבניני צבור, לשטחים ציבוריים פתוחים, להתווית דרכים ציבוריות, למשטחים עבור הולכי רגל ולמגרשי חניה פרטיים וציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, צופית תחתית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006חלק1
40007חלק1
40039חלק13-29, 32, 37-41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/1978תאריך פרסום: 31/08/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2561. שנה עברית: התשלח .