רובע מיוחד - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רובע מיוחד - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בית חולים עירוני לכ- 300 מיטות ושירותים נלווים המיועד לספק את רוב השירותים הרפואיים לאשדוד כפי שמפורט להלן:
1. שינוי יעוד הקרקע משטח לבנייני ציבור לשטח למוסדות ציבור- בית חולים עירוני.
2. קביעת שטחי בניה המרביים ל 236.500 מ"ר מתוכם 70.000 מ"ר המהווים שטחים עיקריים עבור השימושים המותרים.
3. קביעת קווי בנין מרביים לבינוי המוצע לרבות קווי בנין אפס תת- קרקעיים.
4. קביעת מס' קומות מרבי.
5. קביעת מגבלות גובה הבניין המירבי.
6. קביעת מגבלות בגין קיומו של אתר עתיקות.
7. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
8. צירוף נספחי בינוי וחניה מנחים הכוללים הנחיות בנוגע לפיתוח השטח וקביעת שטחים לחניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
רובע מיוחד, שד' מנחם בגין פינת שד' אלטלנה,
בקרבת דרך ארצית מס' 4 .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2022חלק2
2023חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 124קביעת יעודי קרקע ואופי בינוישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4221. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים05/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2579. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2003
קבלת תכנית19/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500506/06/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים50521/04/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301104/08/2003