רובע מנחם - מרת"ח באר שבע

תוכנית 5/ 02/ 102/ 172

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רובע מנחם - מרת"ח באר שבע
מספר: 5/ 02/ 102/ 172
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונות חדשות וקביעת הנחיות בניה ופיתוח ברמה מתארית.
1. קביעת ייעודי קרקע ושימושים המותרים ברמה מתארית.
2. קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות.
3. פירוט מתחמי היער עפ"י תמ"א 22 לשטחי יער קיימים ומוצעים.
4. קביעת הנחיות כלליות לבניה ברמה מתארית.
5. קביעת הנחיות כלליות לעיצוב ופיתוח ברמה מתארית.
6. קביעת הנחיות ארכיטקטוניות ברמה מתארית.
7. קביעת הנחיות לתכנון דרכים ברמה מתארית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבענווה מנחם
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
צפון באר שבע

גושים וחלקות:
גוש 100215/1 חלקי חלקה 74, 85
גוש 100612 חלקי חלקות 82, 83
גוש 100613 חלקי חלקות 169
גוש 100614 חלקי חלקות 28
גוש 100616 חלקי חלקות 59, 60
גוש 100269/4 חלקי חלקות 1
גוש 100228/1 חלקה 10, חלקי חלקות 1,2,8,9,17
מס' גוש שומה -
כתף באר שבע 6 חלקי חלקות 1
כתף באר שבע 8 חלקי חלקות 5,7,11,12,13
כתף באר שבע 9 חלקי חלקות 3,7,10
גושים בהליכי הסדר-
גוש 38166
גוש 100621

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 68מבואה צפוניתשינוי
תוכנית5/ במ/ 72שכונה ו'שינוי
תוכנית11/ 02/ 204תכנית מתאר - נווה מנחםשינוי
תוכנית11/ 02/ 111שימוש בקרקע עבור מרעה צאןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות21/06/2010תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3456. שנה עברית: התשע .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/04/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/03/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית12/01/2010
החלטה בדיון באישור תכנית13/07/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות16/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1202. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/11/2008
החלטה בדיון בוולק"ח19/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה04/04/2005
קבלת תכנית23/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים113919/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים41812/01/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900913/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900604/05/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900316/03/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים98628/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים35015/01/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700716/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח25619/03/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700212/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500304/04/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה