רובע D

תוכנית אל/ 195/ 6/ ז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רובע D
מספר: אל/ 195/ 6/ ז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדלת מספר יחידות הדיור סה"כ תוספת 12 יח"ד.
(6 יחידות לכל מגרש).
ב. תוספת שטחי בניה.
כל תוספת בניה מעבר לשטחים המאושרים בתכנית תהווה
סטיה ניכרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםנספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח נוף
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5758חלק27, 4416, 34-36, 81
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/2002תאריך פרסום: 05/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5124. עמוד: 373. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים06/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית17/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות08/05/2002תאריך פרסום: 08/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5073. עמוד: 2295. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים21/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה05/06/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/04/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף27/02/2001
קבלת תכנית12/02/2001