רוזאניס 20 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3515/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: רוזאניס 20 ת"א
מספר: 3515/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת קומה במבנה קיים, הוספת מבנה דירת איש צוות ושינויים קלים בחזית במבנה המגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורוזאניס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6626חלק17
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות75927/05/2002