רוחב מינימלי של רחובות לתנועת כלי-רכב

תוכנית חפ/ 229/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רוחב מינימלי של רחובות לתנועת כלי-רכב
מספר: חפ/ 229/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כדי לאפשר חנייה בצד המדרכה מוצע שלא תהיה דרך
לכלי רכב יותר צרה מ-13 מטר כדי שתכלול 2 נתיבי
נסיעה, 2 מדרכות ונתיב חנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 229תוכנית מתאר של העיר חיפה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/10/1976תאריך פרסום: 14/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2262. עמוד: 62. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/1976
פרסום להפקדה ברשומות04/05/1975תאריך פרסום: 04/05/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2109. עמוד: 1595. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה31/12/1974
קבלת תכנית02/07/1974