רוטשילד 37 - פטור מתקן חניה

ישות כללית 3659/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: רוטשילד 37 - פטור מתקן חניה
מספר: 3659/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המלצה לתת פטור מתקן חניה, כולו או מקצתו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושד רוטשילד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7454חלק2
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6410/06/2008