רח/ 2114/ א שטח תעסוקה בסמוך למחלף דרך 40 ודרך 411

ערר על החלטת ועדת מחוזית 07/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: רח/ 2114/ א שטח תעסוקה בסמוך למחלף דרך 40 ודרך 411
מספר: 07/ 29
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרח/ 2114/ אנווה חבצלת, שטח מגורים, שטח לתעסוקה בסמוך למחלף דרך 40 ו-411.ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200800427/01/2008