רחבת יעל 27

תוכנית 5/ 03/ 119/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחבת יעל 27
מספר: 5/ 03/ 119/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת גבולות המגרש ע"י צירוף חלק משטח דרך משולבת.
ב. תוספת בניה במגרש אזור מגורים א' מס' 2/7.
ג. קביעת זכויות ומגבלות בניה חדשות.
ד. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבערחבת יעל

תיאור המיקום:
שכונה ו', רחבת יעל 27

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38094חלק68
38106חלק3366, 69, 72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 119/ 20/ 1/ אשינוי בבינוי- הקטנת מספר יח"דשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4567. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2074. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2005
קבלת תכנית12/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים61330/03/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501214/11/2005