רחוב אהוד בן גרא 19 - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 109/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב אהוד בן גרא 19 - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 109/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה במגרש מס' 137 באזור מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
1. הגדלת היקפי בניה מירביים ברח' אהוד בן גרא 19 ב 17.5% - סה"כ 62.5%
במקום 45% בקומה אחת.
2. קביעת שטחים עיקריים בהיקף של 62.5% ושטחי שרות - 5% (מחסן 6.6 מ"ר
וממ"ד 8.0 מ"ר).
3. שינויים בקווי בנין.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעאהוד בן גרא

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכונת נווה עופר בבאר שבע
ברח' אהוד בן גרא 19
קואורדינאטה X 179025
קואורדינאטה Y 572300

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38006חלק71213, 221
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 109/ 10שכון "רסקו" - ע"י דרך חצריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4202. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1638. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2006
קבלת תכנית27/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים99515/01/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800915/09/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה