רחוב אייזנברג 20

תוכנית רח/ 550/ ב/ 29/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רחוב אייזנברג 20
מספר: רח/ 550/ ב/ 29/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח יחידות הדיור ל 117 מ"ר ליחידת דיור + תוספת שטח למרפסות מקורות על פי חוק.

עיקרי ההוראות:
תוספת שטח עיקרי של 538 מ"ר + שטח מקורה למרפסות 12 מ"ר לכל יחידת דיור על פי חוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותאיזנברג
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק1102
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1271. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים03/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4187. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/06/2009
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/04/2009
החלטה בדיון בהפקדה17/11/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/09/2008
קבלת תכנית19/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים103801/06/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200900416/03/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801817/11/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה