רחוב ארלוזורב 31/2 - שכונה ג' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 108/ 147

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב ארלוזורב 31/2 - שכונה ג' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 108/ 147
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת זכויות בניה למטרה עיקרית במגרש מס' 90 המיועד לאזור מגורים ב' וממוקם ברח' ארלוזורוב 31 עבור דירה מס' 2 בקומת קרקע מ- 15% ל- 24%.
2. קביעת זכויות בנייה למטרות שרות.
3. שינוי בקווי בנין.
4. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעארלוזורוב

תיאור המיקום:
שכונה ג' , רח' ארלוזורוב 31

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38028חלק123
38029חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 108/ 7באר שבע, שכונה ג' (מס' קודם: ד/63ו')שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 766. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים25/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות23/07/2007תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3664. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים21/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2006
קבלת תכנית21/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601325/12/2006