רחוב ארלוזורוב - שכונה ג' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 108/ 145

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב ארלוזורוב - שכונה ג' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 108/ 145
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת היקפי בניה למטרות עיקריות במגרש מס' 91 המיועד לאזור מגורים ב' ונמצא ברח' ארלוזורוב 33, ב"ש, לדירה מס' 2 בקומת קרקע מ- 15% ל- 21%, לדירה מס' 3 בקומה א' מ- 15% ל- 29%.
2. קביעת זכויות והנחיות בנייה למבני עזר.
3. שינוי בקווי הבנין לפי בניה קיימת.
4. קביעת קווי בנין למבני עזר.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונה ג', רח' ארלוזורוב 33

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38028חלק123
38929חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 108/ 7באר שבע, שכונה ג' (מס' קודם: ד/63ו')שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 766. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים25/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית17/09/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3819. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים28/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה13/02/2006
קבלת תכנית10/06/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700917/09/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600313/02/2006