רחוב ביאליק שכונה ב' באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 169/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב ביאליק שכונה ב' באר שבע
מספר: 5/ 03/ 169/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בניה במגרש מגורים באזור מגורים ב'
על ידי שינויים בזכויות הבניה, בקווי בניין וקביעת
הנחיות והגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעביאליק

תיאור המיקום:
שכונה א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38070חלק5893, 104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 169/ 6שכ' ב'-שיכון ציבורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 136. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2003תאריך פרסום: 27/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5162. עמוד: 1665. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה30/09/2002
קבלת תכנית10/10/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300507/07/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29031/03/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201330/09/2002