רחוב בןריון 21 - שינוי באחוזי בניה וקווי בניין - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 112/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב בןריון 21 - שינוי באחוזי בניה וקווי בניין - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 112/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת אחוזי בנייה ושינוי קווי בניין בתא שטח מס' 118.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי קווי בניין הפונים לדרך ולרחבת התמרון, מ-3.0 מ' לקו הבניין המסומן בתשריט.
ב. תוספת אחוזי בנייה בהתאם לבנייה קיימת.
ג. קביעת תכסית מירבית בתא שטח מס' 118.
ד. קביעת הנחיות ומגבלות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
מגרש מס' 118 בסמוך לרחבת התמרון ברח' בן גוריון
קואורדינטה מערב מזרח -Y 592,875
קואורדינטה דרום צפון X 161,175

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39572חלק6
39579חלק1448
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 112קביעת אזור מגורים - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3208. שנה עברית: התשעא .
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2010
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1097. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים04/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/12/2009
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
קבלת תכנית14/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו30/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/02/2007
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף12/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה