רחוב הפלמ"ח - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב הפלמ"ח - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון לתקנון תכנית שיכון ציבורי 4/12/1,
תכנית המתייחסת לקוי בניין וגובה המבנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2145. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות22/12/1977תאריך פרסום: 22/12/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2399. עמוד: 729. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1977
קבלת תכנית13/06/1977
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006