רחוב הר מירון 7 ברנע - אשקלון

תוכנית 4/ מק/ 2102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב הר מירון 7 ברנע - אשקלון
מספר: 4/ מק/ 2102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בינוי לעניין שינוי מפלס 0.00 +
והגבלת גובה המבנה לגובה הקיים - 7.89 מ',
שינוי גובה מפלס 0.00 + מתכנית בינוי מ- 45.5 ל- 46.69
דהיינו הגבהה של 1.19 מ'.
התכנית מוגש ע"פ סעיף 62 א (א) 5 בתיקון 43 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלוןהר מירון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1934חלק80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 03/ 112/ 6שינוי מס' 6 לתכנית מפורטת מס' 112/03/4שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/02/2003תאריך פרסום: 10/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5157. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים08/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2002תאריך פרסום: 23/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5077. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200102821/05/2002