רחוב הר מצדה 34 - קרית גת

תוכנית 9/ 02/ 101/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב הר מצדה 34 - קרית גת
מספר: 9/ 02/ 101/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת זכויות בניה בשטח עיקרי באזור מגורים א' בשכונת גליקסון בקרית גת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית גתקרית גתקרית גת

תיאור המיקום:
רובע גליקסון- רח' הר מצדה 34

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1905חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית9/ 02/ 101/ 31שינוי לתכנית מתאר -שכ' גליקסון קרית גתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/07/2007תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3665. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים29/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3583. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים26/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2005
קבלת תכנית05/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501214/11/2005