רחוב הרב מנשה כלפון הכהן - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב הרב מנשה כלפון הכהן - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לבתי מגורים קומה אחת בתי מגורים
ארבע קומות + עמודים, שטחים ציבוריים פתוחים,
מוסדות ציבור, שטח למסחר, דרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/1977תאריך פרסום: 07/07/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2343. עמוד: 1864. שנה עברית: התשלז .
פרסום לאישור בעיתונים07/07/1977
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/1977
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1976תאריך פרסום: 30/12/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2283. עמוד: 548. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/1976תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1976. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטה בדיון בהפקדה27/09/1976
קבלת תכנית27/09/1976