רחוב ויצמן 1, גבעת שמואל.

תוכנית ממ/ 3159/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רחוב ויצמן 1, גבעת שמואל.
מספר: ממ/ 3159/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחים לבית מגורים 4 יחידות+ מסחרי בשטחים עיקריים ושירות עפ"י קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בניה 120.2 מ"ר שטח עיקרי
תוספת שטחי שירות 70 מ"ר.
הקטנת קו בניין קדמי ל- 4.60 במקום 5.00 וצדדי ל- 2.60 במקום 3.00 .
כל בניה חדשה או/ תוספת בניה תבוצע עפ"י קו בניין תקני.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגבעת שמואלגבעת שמואלגבעת שמואלויצמן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6189חלק423
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/10/2008
קבלת תכנית13/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200802015/12/2008