רחוב ויצמן 4 - שכונה א' - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 107/ 100

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב ויצמן 4 - שכונה א' - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 107/ 100
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת בניה במגרש של אזור מגורים ב' עבור דירה א/4 בלבד והסדרת מיקום וגודל מחסנים עבור כל 4 דירות ע"י שינויים בזכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
שכונה א', רח' ויצמן מס' 4

גושים וחלקות:
גוש 38023 חלקה 66 ( ארעית)
גוש 38025 ( בהסדר) חלקה 173 ( חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38023חלק66
38025חלק173
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 107/ 27באר שבע, שכונה א'שינוי
תוכנית5/ 03/ 107/ 8באר שבע, שכונה א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 278. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים22/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2005תאריך פרסום: 03/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5395. עמוד: 2581. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/04/2005
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה27/12/2004
קבלת תכנית26/02/2004