רחוב חורן 20 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב חורן 20 - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. בנית יחידת מגורים נספת.
2. ביטול החלטה לבית דו משפחתי.
3. לא תורשה כל בניה שהיא במרחק 6 מ' בין 2 בתים הקיימים והמוצעים.
4. שינוי בקו בניין צידי ץואחורי ליד מבנה קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1991תאריך פרסום: 07/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3854. עמוד: 1782. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים18/02/1991
החלטה בדיון באישור תכנית12/03/1984
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/1984תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1984. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1984. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1984.
פרסום להפקדה ברשומות15/12/1983תאריך פרסום: 15/12/1983. מס' ילקוט פרסומים: 3001. עמוד: 862. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה21/11/1983
קבלת תכנית18/09/1983