רחוב ירושלים הלשמה - בית מס' 430

תוכנית 2/ 03/ 135/ 73

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב ירושלים הלשמה - בית מס' 430
מספר: 2/ 03/ 135/ 73
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה.
ב. תותר בנית מצללה בקומת הקרקע בקו בניין 0 ועפ"י תכנית התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
סמטת מואב, בית מס' 430, שכונת הדקל, ירושלים השלמה, אילת
קואורדינטה X 194525
קואורדינטה Y 386075

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 42שינוי בהנחיות בניה "טורים" שכונת הדקלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/08/2011תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5996. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים21/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/06/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה בעיתונים25/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 967. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/11/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט07/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/03/2009
קבלת תכנית25/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100207/02/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119130/11/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000301/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה