רחוב ירושלים השלמה ושינוי משצ"פ למסחר - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב ירושלים השלמה ושינוי משצ"פ למסחר - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד למגרש 728 מ"שטח ציבורי פתוח" ל-"שטח מסחרי".
2. קביעת שטחי בניה מרביים לכ- 90% מתוכם כ- 75% המהווים
שטחים עיקריים.
3. קביעת קווי בניין לרבות קווי בניין 0.
4. קביעת מס' הקומות: חד קומתי, גובה בנייה מרבי: 5.0 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
מקום: רח' ירושלים השלמה 728

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40012חלק66, 97
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2006תאריך פרסום: 30/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3053. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים30/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט22/03/2006
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2005תאריך פרסום: 23/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5461. עמוד: 578. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/11/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2005
קבלת תכנית01/06/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים57028/11/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500720/06/2005