רחוב י.ל. פרץ 41 - נווה זאב - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 192/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב י.ל. פרץ 41 - נווה זאב - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 192/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תוספת זכויות בניה בתת מגרש מס' 100 בקומת קרקע וקומה א'.
ב. שינוי בקו בניין.
ג. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
ד. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
רח' י.ל. פרץ 41, שכונת נווה זאב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38138חלק41-42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 130חצרים- פלחים 2,3שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/2009תאריך פרסום: 19/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5932. עמוד: 3006. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים05/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/10/2008
פרסום להפקדה ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 92. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה31/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/05/2006
קבלת תכנית23/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה