רחוב משה רבנו 169 - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רחוב משה רבנו 169 - שדרות
מספר: 21/ 03/ 125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח, שינוי בקוי בניין ותוספת זכויות בניה שדרות.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח.
ב. תוספת זכויות בניה באזור מגורים א'.
ג. שינוי בקוי בניין.
ד. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2486חלק1192, 32, 117-118
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ במ/ 59שכונה מ3-שינוי
תוכנית21/ במ/ 3בנית מגורים שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/07/2011
קבלת תכנית09/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101428/11/2011