רחוב קדש פינת עוזיאל - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב קדש פינת עוזיאל - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים, קומה אחת למסחר מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק115
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/05/1976
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1976תאריך פרסום: 19/02/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2196. עמוד: 2172. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה בעיתונים08/02/1976תאריך פרסום בעיתון: 08/02/1976. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/1976. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/1976.
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1975
קבלת תכנית01/11/1975