רחוב רון שוקרון - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב רון שוקרון - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תקנון, קביעת קוי בניה, אחוזי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2242. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים17/05/1981תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1981. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/1981. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/1981
פרסום להפקדה בעיתונים23/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1980. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/1980. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1980תאריך פרסום: 25/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2680. עמוד: 813. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1980
קבלת תכנית01/10/1980