רחוב רשב"י רובע ז' - אשדוד (מספר קודם 3/ מק/ 2185)

תוכנית 3/ 03/ 109/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב רשב"י רובע ז' - אשדוד (מספר קודם 3/ מק/ 2185)
מספר: 3/ 03/ 109/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים של שטח שב''צ ושצ''פ
ללא שינוי בסה''כ השטח של כל יעוד לפי סעיך 62 א (א) (1).
2. קביעת קוי בניין שונים לפיתוח המגרשים לפי סעיף 62 א (א) (4).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
472חלק65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ במ/ 115רובע ז'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות31/07/2008תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4212. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בהתנגדויות07/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות07/06/2006תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3537. שנה עברית: התשסו .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/06/2006
פרסום להפקדה בעיתונים28/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית20/07/2005