רחוב תורמוס 15-17 שכונת שחמון רובע 6 אילת - מס' קודם 2/ מק/ 484

תוכנית 2/ 03/ 214/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב תורמוס 15-17 שכונת שחמון רובע 6 אילת - מס' קודם 2/ מק/ 484
מספר: 2/ 03/ 214/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
העברת זכויות בניה (עיקרי + שירות) שניתנו עבור חזית מסחרית למגורים תוספת יחידות דיור, קומה וגובה, שינוי מפלס הכניסה ( + 0.00).

עיקרי ההוראות:
א. העברת זכויות בניה (עיקרי 270 מ''ר ושירות 130 מ''ר) שניתנו עבור חסזית מסחרית למגורים.
ב. תוספת יחידות דיור - מאושר 36 יחידות דיור, מוצע 41 יח''ד.
ג. תוספת קומה - מאושר קומה מתחת למפלס 0.00 + , קומה מסחרית ו- 5 קומות מגורים מעל למפלס 0.00 + מוצע קומה מתחת למפלס 0.00 +, 7 קומות מגורים ויציאה לגג מעל לפלס 0.00 + . ללא שינוי גובה אבסולווטי.
ד. שינוי מפלס 0.00 + מאושר עפ''י תכנית בינוי למסחר 120.5 + מוצע 121.40 +.
ה. צמצום גובה הקומה מ- 3.50 מ'' לגובה 3.15 / 3.40.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40126חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 214שכונת שחמון- רובע 6שינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 73תכנית מתאר לאזור שחמוןכפיפות
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ מק/ 417רובע 6 שכונת שחמון אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות04/08/2011תאריך פרסום: 04/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6276. עמוד: 5877. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים19/07/2011תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית26/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012