רחוב תמנע - נאות לון - באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 115/ 89

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רחוב תמנע - נאות לון - באר שבע
מספר: 5/ 03/ 115/ 89
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
השינויים הם כמפורט להלן:
א. הגדלת זכויות בניה למטרה עיקרית מ- 40% ל- 55% בשתי קומות.
ב. הגדלת שטחים למטרות שירות תוך בניית מחסן בגודל 12 מ"ר במקום 8 מ"ר, בניית סככה עבור שתי מקומות חניה בגודל 36.4 מ"ר, סגירת קומת עמודים לצורכי אחסון בגודל 24.5 מ"ר.
ג. שינוי נקודתי של קו בניין דרומי לפי הקיים בשטח (בכל הקומות).
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעתמנע

תיאור המיקום:
רח' תמנע 25, שכ' נאות לון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38319חלק7198
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 115/ 47הגדלת איזור מגורים ושינוי בקו בניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/10/2006תאריך פרסום: 16/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5588. עמוד: 243. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים28/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/09/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/06/2006תאריך פרסום: 25/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5544. עמוד: 3910. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
קבלת תכנית21/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600413/03/2006