רח' אלחנונה, כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רח' אלחנונה, כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות בניה ושינוי בתוואי דרך והרחבתה על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים וקביעת זיקת הנאה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק15, 17, 104
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/10/2010תאריך פרסום: 14/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6146. עמוד: 419. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה ברשומות09/09/2009תאריך פרסום: 09/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5995. עמוד: 5648. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר03/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200901003/09/2009