רח' אלעשה 4 - שכ' סנהדריה

תוכנית 8760/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' אלעשה 4 - שכ' סנהדריה
מספר: 8760/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתוספת בניה מעל בנין קיים .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 2 למגורים ג' .
2. קביעת בינוי לתוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימו ת ועבור תוספת יח"ד חדשה.
3. קביעת שטחי הבניה המירביים ל- 1022.92 מ"ר מתוכם 828.0 מ"ר שטחים עיקריים 194.92 מ"ר שטחי שירות .
4. קביעת קווי בנין חדשים לתוספת בניה .
5. קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותנאים למתן היתר .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםתצהיר פרסום על גבי שלט
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאלעשה

תיאור המיקום:
סנהדריה,
קואורדינטה Y 633/950
קואורדינטה X 221/050
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30099חלק83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2011תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6265. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים05/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/07/2011
החלטה בדיון באישור תכנית29/05/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3169. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2011תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/06/2009
קבלת תכנית21/04/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה