רח' ארגמן מג' 46 שינוי אחוזי בניה

תוכנית 2/ 03/ 136/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' ארגמן מג' 46 שינוי אחוזי בניה
מספר: 2/ 03/ 136/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתקנון הקיים כדלקמן: א. שינוי גג הבטון לגג רעפים להסדרת המתקנים. ב. שינוי גובה מקסימלי מ-6.70 מ' ל-7.50 מ'. ג. שינוי אחוזי בנייה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047חלק69-73
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1989תאריך פרסום: 30/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3684. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1988תאריך פרסום: 27/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3597. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית26/11/1988