רח' בן-יהודה , רח' עפרוני.

תוכנית כס/ במ/ 1/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: רח' בן-יהודה , רח' עפרוני.
מספר: כס/ במ/ 1/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזורים שונים.
ב. קביעת אזורי מגורים ב' מיוחד וג' מיוחד.
ג. קביעת שטחים לצרכי ציבור שונים: ש.ב.צ., ש.צ.פ,
ודרכים חדשות.
ד. קביעת אזור מסחרי.
ה. קביעת הוראות בינוי וזכויות בניה.
ו. ביטול דרך קיימת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר סבא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7598חלק6743, 47, 69
7604חלק5, 21-28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3288. שנה עברית: התשסב .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/05/2002
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/05/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/05/2002
החלטה בדיון באישור תכנית24/02/1998
פרסום להפקדה ברשומות06/04/1997תאריך פרסום: 06/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4509. עמוד: 2874. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 28/03/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/03/1997
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1996
קבלת תכנית30/03/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20114/05/2002