רח' גלבוע, עפולה

תוכנית עפ/ מק/ 302/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רח' גלבוע, עפולה
מספר: עפ/ מק/ 302/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
2. הרחבת דרך ללא פגיעה בזכויות הבניה וקווי הבנין .
3. הסדרת קווי בנין צידיים, תוך התחשבות בהעמדת המבנים ביחס לקווי הבניין הקדמיים ופתרון החניות והשטחים הפתוחים במגרש לרווחת הדריים.
4.תוספת 3 קומות - 6 - ל - 9 שניתן לקבל כהקלה .
5. הגדלת מס' יח"ד מ- 117 ל- 136 יח"ד.
6. שינוי הוראות לפי תכנית בדבר פינוי או עיצוב אדריכלי.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
2. הרחבת דרך ללא פגיעה בזכויות הבניה וקווי הבנין .
3. הסדרת קווי בנין צידיים, תוך התחשבות בהעמדת המבנים ביחס לקווי הבניין הקדמיים ופתרון החניות והשטחים הפתוחים במגרש לרווחת הדריים.
4.תוספת 3 קומות - 6 - ל - 9 שניתן לקבל כהקלה .
5. הגדלת מס' יח"ד מ- 117 ל- 136 יח"ד.
6. שינוי הוראות לפי תכנית בדבר פינוי או עיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16662חלק4-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 302מתאר -עפולהשינוי
תוכניתעפ/ מק/ 6029/ 2תכנית בינוי לחניות ומחסנים, עפולהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2012תאריך פרסום: 30/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6423. עמוד: 4339. שנה עברית: התשעב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/01/2012
פרסום להפקדה בעיתונים27/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2011. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012