רח' האגוז - שינוי לג/במ/ 206

תוכנית ג/ 13910

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' האגוז - שינוי לג/במ/ 206
מספר: ג/ 13910
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מסחרי לשטח למגורים א'.
חלוקת קרקע.
כפיפות להוראות תכנית מפורטת ג/ במ/ 206.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16739חלק93, 102
16741חלק104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 206עפולה שכונה צפון מערבית .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 28. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2004. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית07/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2966. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
קבלת תכנית02/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401607/07/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40730/05/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003