רח' הגולן 95, 93, 91 - שכונת רמת החייל

תוכנית תא/ מק/ 3722

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רח' הגולן 95, 93, 91 - שכונת רמת החייל
מספר: תא/ מק/ 3722
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה מחדש של החלקות, ללא הסכמת בעלים, במטרה להסדיר את החלוקה הקיימת בשטח אך ללא שינוי בזכויות הבניה ערב אישור תכנית זו.

עיקרי ההוראות:
1. זכויות הבניה למגרשים החדשים יהיו ללא שינוי ביחס וכמפורט בטבלת זכויות בניה.
2. קביעת הוראות בניה.
3. לאפשר פרסום הקלה כמותית של תוספת זכויות עד 6 אחוז.
4. קביעת לוח הקצאות וטבלת איזון, ללא הסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן

תיאור המיקום:
שכונת רמת החייל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק186-188
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2550אפשור חניה פרטית במגרשים של בנינים צמודי קרקע.כפיפות
תוכניתתא/ ע/ 1מרתפיםכפיפות
תוכניתתא/ 3450הגדלת שטחי בניה בבתים צמודי קרקעכפיפות
תוכניתתא/ ג/ 1תוכנית גגות תל-אביב-יפוכפיפות
תוכניתתא/ 2082תכנית מס' 2082כפיפות
תוכניתתא/ 347תכנית מפורטת מס' 347כפיפות
תוכניתתא/ 738תכנית מס' תא/783כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/11/2010תאריך פרסום: 17/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6161. עמוד: 1120. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות03/03/2008תאריך פרסום: 03/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5782. עמוד: 2137. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200702105/03/2008