רח' הגופר מגרש 7

תוכנית 21/ 03/ 102/ 84

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' הגופר מגרש 7
מספר: 21/ 03/ 102/ 84
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות
רח' הגופר- מגרש 7

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1999.
פרסום לאישור ברשומות31/12/1998תאריך פרסום: 31/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4718. עמוד: 1518. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/12/1998
החלטה בדיון באישור תכנית31/08/1998
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 25/06/1998.
פרסום להפקדה ברשומות23/04/1998תאריך פרסום: 23/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4638. עמוד: 3362. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/1998
החלטה בדיון בהפקדה02/03/1998
קבלת תכנית09/10/1997