רח' הורד 63 - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רח' הורד 63 - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי בניה, התאמת למצב
בשטח וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות
רח' הורד 63

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1998.
פרסום לאישור ברשומות09/07/1998תאריך פרסום: 09/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4661. עמוד: 4477. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/1998
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1998תאריך פרסום: 01/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4623. עמוד: 2651. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 23/02/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה19/01/1998
קבלת תכנית29/07/1997