רח' הטייסים מגרש 54 - אפרידר

תוכנית 4/ 02/ 101/ 143

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' הטייסים מגרש 54 - אפרידר
מספר: 4/ 02/ 101/ 143
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקת המגרש לשני מגרשי בניה.
2. שינוי בגובה המבנים.
3. הקצאת רצועה בחלק הדרומי עם זיקת הנאה לציבור
למעבר כלי רכב והולכי רגל.
4. ביטול כביש בחלק הצפוני ברוחב 8.5 מ' וצרוף השטח
למגרש מגורים מיוחד.
5. הוראות לפרגולות.
6. עדכון שטח מגרש 54 מהרישום בת.ב.ע. ל- 11,880 מ"ר
לשטח עפ"י מדידה ל- 12,195 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלוןהטייסים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1941חלק33-34, 48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית12/12/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004