רח' חטיבת הנגב-אזור מסחרי

תוכנית 2/ 03/ 135/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רח' חטיבת הנגב-אזור מסחרי
מספר: 2/ 03/ 135/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מסחרי ומשטח מסחרי לשטח דוכנים וחנויות עבור בית החייל באילת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, רח' חטיבת הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק1-2, 62-63, 76, 88, 108
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/1976תאריך פרסום: 08/07/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2235. שנה עברית: התשלו .