רח' יזרעאל נצרת עלית

תוכנית ג/ 19857

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' יזרעאל נצרת עלית
מספר: ג/ 19857
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ותוספת זכויות בניה לצורך הרחבת המבנה לשימושי מסחר

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממסחר ושפ"פ ושצ"פ למסחר ומשצ"פ וחניה לשפ"פ
קביעת הוראות לבניה ופיתוח התשתיות בתחום התכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16555חלק147
17835חלק76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/05/2012
קבלת תכנית11/09/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201200708/05/2012