רח' כצנלסון- מגדל אשקלון

תוכנית 4/ 02/ 101/ 127

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רח' כצנלסון- מגדל אשקלון
מספר: 4/ 02/ 101/ 127
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מסחרי ע"י שינויים ביעודי קרקע מאזור מגורים לאזור מסחרי וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון

תיאור המיקום:
רח' כצנלסון 7 , שכונת מגדל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1249חלק2447
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 02/ 101/ 87מגרש 10 רח' כצנלסון מגדלשינוי
תוכנית4/ 02/ 101/ 2שינוי לתכנית מפורטתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2009תאריך פרסום: 24/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6036. עמוד: 1096. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים13/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/11/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/10/2009
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר15/01/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית11/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1637. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/11/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה12/11/2007
קבלת תכנית06/10/1997
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה