רח' לוס אנג'לס

תוכנית 2/ 03/ 131/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רח' לוס אנג'לס
מספר: 2/ 03/ 131/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד החלקה משטח למגורים לשטח מוסדות ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' לוס אנג'לס, אילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40037חלק2-3, 39, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/1975תאריך פרסום: 13/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2097. שנה עברית: התשלה .