ריף הדולפינים אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 115

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ריף הדולפינים אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 115
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע מ'-''נמל''ל-''שירותי מסחר ותיירות''.
- שיוי יעוד קרקע מ''נמל'' ל-''רחצבה ספורט ושייט'' (עפ''י תמ''א 13).
- הגדלת הוראות בדבר בינוי ופיתוח השטח כאתר תיירות, מסחר, ספורט ושייט.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע מ''נמל'' ליעודים המוגדרים בתמ''א 13
והכשרת המקום כאתר תיירות ומסחר שעניינו הפעילות הימית במקום.
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
- הכשרת מערך הבינוי והגדרת זכויות ומגבלות בניה לצורך מסחר ותיירות.
- גובה הבניה לא יעלה על 2 קומות, כל זאת במקומות המסומנים
בנספח הבינוי, ובכל מקרה גובה הבניה המקסימלי לא יעלה על 8 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40018חלק1-2
40043חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/01/2010
קבלת תכנית24/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201001008/11/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010