רישום בנה ביתך

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 239/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רישום בנה ביתך
מספר: הצ/ 5/ 1/ 239/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרשים לצרכי הסדר רישום.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה מחדש בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק, בהסכמת בעלי הקרקע, לצורך רישום המגרשים הכלולים בתחום התכנית בלשכת רישום המקרקעין, סה"כ 28 יח"ד בתכנית.
2. שינוי יעוד ממגורים לדרך משולבת.
3. קביעת זכויות והוראות בניה.
4. קביעת תנאים והוראות לרישום, ומתן היתרים לבניה ופיתוח.
5. הפקעת זכויות למעבר לצנת מים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונדהדוכיפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
9049חלק140-148, 166-167
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 193תל מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/10/2011
קבלת תכנית17/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201200116/01/2012